Rehber | Kategoriler | Konular

ü

Türk alfabesinin yirmi altıncı harfi ve Türkçe'de bu harfin işaret ettiği ses. Ü, ses olarak ince, dar yuvarlak bir ünlüdür.

Ü, Türkçe'de asıl seslerden biridir ve ana Türkçe'den beri kullanılmıştır. Ü, Türkçe kelimelerin her hecesinde yer alabilir. Kül, gümüş, süngü, üç, öksüz, gündüz, yüksek, v.b.

Ü, Arab alfabesine dayalıOsmanlı yazı sisteminde kelime başında ?elif? ve ?vav? harfleriyle ve bâzan yalnız ?elif? veya ?elif ve ötre? ile, kelime içinde yalnız ?vav? harfi veya ötre ile veya her ikisiyle gösterilirdi. Kelime sonunda ise ?ye? harfi veya çok seyrek olarak ?vav? harfiyle belirtilirdi.


Konular