Rehber | Kategoriler | Konular

EFENDi KAPISI

Alm. Sekretariat(n), der Janits charen hist. Fr. Secrétariat (m) des Janissaires, İng. Secretariat of the Janissaries. Yeniçeri kâtibinin dâiresine verilen ad.Yeniçeri kâtibine ?Yeniçeri Efendisi? de denildiği için dâiresine Efendi Kapısı ismi verilmiştir.Yeniçeri kâtibi ?Kütük? ve ?Esâme? denilen ana defterini bizzat tutmakla görevliydi. Buna kimse kalem karıştıramazdı. Kalem heyeti ancak maaş defterinin düzenlenmesinde ve yazılacak işlerde yardım ederdi.Ulûfe defteri üç ayda bir hazırlanırdı ve işi biten eski evraklar dış hazinede muhâfaza edilirdi.

Bu tâbir âzâd edilen köle ve câriyelerin eski sâhiplerinin evleri için de kullanılırdı. Ayrıca yüksek mevki sâhibi kimselerin evlerine de efendi kapısı denilirdi.


Konular