Rehber | Kategoriler | Konular

EFEMERiD (Ephemeroidea)

Alm. Ephemeroptera (pl), Fr. Ephéméroptéres(m.pl.), İng. Ephemeroptera. Bir böcek takımı. Mayıs sinekleri olarak da bilinirler.Çok yumuşak vücutlu, ufak veya orta boyda böceklerdir. 800 kadar türü bilinmektedir. Boyları 20-25 mm kadar olabilir.Vücutlarının sonunda kıl gibi 2-3 uzantı bulunur. Bâzılarının rengi kar gibi beyazdır.İri, hareketli başlarının yan tarafındaki petek gözler çok büyüktür.Alınlarında da 2-3 adet nokta göz bulunur. Antenler kısa ve kıl gibi incedir. Uzun olan ön bacaklar yardımcı duyarga vazifesi de görür. Kanatları çok damarlıdır. Öndekiler büyük ve üçgen şeklindedir. Arka kanatlar küçük ve yuvarlakçadır. Bâzılarında ise hiç bulunmaz.

Larvaları tatlı sularda avcılıkla geçinir. Bitkisel besin de yerler. Duyarga, bacaklar, kuyruk uzantıları ve trakeli dış solungaçları saçaklıdır.Larvalar suda yüzerken alabalık ve diğer tatlı su balıkları tarafından büyük iştahla avlanırlar.Ömürleri 1-2 yıl kadardır. Erginlerinin ömrü ise 1-2 gün veya bir hafta sürer.Suda yüzen nemf, son deri değişiminde bir bitkiye tırmanır. Deri ensesinden çatlar, içinden kanatlı böcek sıyrılarak çıkar.Çıkan böcek yarı ergindir. Birkaç saat içinde son bir gömlek daha değiştirerek tam erginleşir. Ağız parçaları körelmiş olduğundan beslenemez. Yalnız su içerler.

Bütün gâyeleri üremektir. Erkek ve dişiler birbirine tutunarak yaz akşamları sürüler hâlinde su kenarında uçuşurlar. Buna ?mayıs sineklerinin zifaf dansı? denir. Uçarken çiftleşir, yumurtalarını suya bırakırlar.Her dişi 5000 kadar yumurta yapar.

İyi uçamadıklarından göl ve nehir sularına düşüp, balıklara yem olur veya caddelerde ezilirler.Nehir yakınlarındaki şehir ve kasabalarda bulut hâlinde uçtuklarından akşam trafiğinde tehlikeli olurlar. Erginlerin ömrü 1-2 gün olduğundan bunlara ?bir günlükler? de denir. Ephemera vulgata (Bir gün sineği), durgun suların yakınında bulunur. Uzunluğu 16 mm kadardır. Erkeğinin vücudunun sonunda kıla benzer üç adet uzantı bulunur.


Konular