Rehber | Kategoriler | Konular

YALTA KONFERANSI

İkinci Dünyâ Harbi yıllarında toplanan meşhur konferanslardan. Kırım'da bulunan Yalta'da 4-11 Şubat 1945 târihinde toplandı. Bu konferansa ABD Başkanı Ruzvelt, İngiliz Başbakanı Çörçil ve Rus lideri Stalin katıldılar. Bu buluşmada, Almanya mağlup edildikten sonra, bu ülkenin geleceği husûsu görüşüldü. Yalta Konferansında Almanya'nın kesin mağlubiyete uğratılıp, işgâl edilmesi, Alman ordularnın dağıtılması ve askerî sanâyinin yokedilmesi, savaş tazminatı alınması, savaş suçlularının cezâlandırılması, Nazizmin ortadan kaldırılması ve Berlin'de kurulacak olan Kontrol Komisyonunun ülkeyi idâre etmesi kararlaştırıldı.

Konferansta Almanya'dan başka dünyâ meseleleri hakkında da kararlar alındı. Birleşmiş Milletlerin (BM) kurulması, bu konferansta kararlaştırıldı. Ayrıca BM'de oy verme meselesi de bir karara bağlandı. Savaş sonrasında Alman hâkimiyetinden kurtarılan devletlere her türlü yardımın yapılması ve buralarda demokratik görüşlü hükûmetlerin kurulması kararlaştırıldı. ABD ve İngiltere, sürgünde bulunan Polonya Hükümetini desteklemeyi bırakacaklardı.

Yalta Konferansında Türkiye'yi ilgilendiren Boğazlar meselesi üzerinde de duruldu. Stalin, Boğazlarla ilgili yapılmış olan Montrö Sözleşmesinin değiştirilmesini istedi. Bu isteğin ileriki toplantılarda görüşülmesine karar verildi. Birleşmiş Milletlere girebilmek için, 1 Mart 1945'ten önce Almanya'ya harp îlân edilmesi ve Birleşmiş Milletler Beyannâmesinin imzâlanması şartı getirildi. Bu durumda Türkiye'de 23 Şubat 1945'te Almanya'ya harp îlân etti. Fakat fiilî olarak harbe girilmedi.


Konular