Rehber | Kategoriler | Konular

YAğ KAPANI

eskiden yağların toptan satıldığı yer. Kapanın Arapçası kabban olup, ?büyük terâzi, kantar, mizan, çardak? mânâlarında kullanılır. Önemli gıdâ maddelerinden olan un, bal, yağ belli yerlerde satılırdı. Bu maddelerin toptan satış yerlerine un kapanı, yağ kapanı, bal kapanı denilirdi. Günümüzde eskiden kalma bu isimler hâlâ kullanılmaktadır. Osmanlılar zamânında kurulan kapanlarla devlet vergi ve rüsûmları aksatmadan alır, hem de şehir halkının önemli ihtiyaç malları ihtikâra (dolandırıcılığa) meydan verilmeden sattırılırdı.

Yağ, bal, un, hububat, erzak, kahve, tütün, dokuma kumaşlar, pamuk kapanlara getirildiğinde emin ve naipler tarafından kontrolları yapılır, gerektiğinde halkı korumak için narh da konurdu. Kapanlar bir nevi umûmî pazar, hal gibi hizmet vermekteydiler. (Bkz. Kapan)


Konular