Rehber | Kategoriler | Konular

Y

Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Bir ön damak ünlüsü olan ?y?, bâzı benzerlikleri düşünülerek yarım ünlü kabul edilir.

Y, ana Türkçe döneminden beri Türk dilinde kullanılan bir sestir. Göktürk alfabesinde ?Y? sesini göstermek için iki özel işâret vardı. Uygur alfabesinde ?Y? için tek işâret kullanılmıştır. Arap alfabesine dayalı Osmanlı yazı sisteminde de ?Y? sesi için yalnız bir harf vardı.

Y, Türkçenin asıl sesleri arasında yer almaktadır. Türkçe kelimelerin başında, içinde ve sonunda bulunabilir.


Konular