Rehber | Kategoriler | Konular

KISALTMALAR

Alm. Abkürzungen (P), Fr. Abbreviations, İng. Abbreviations. Yazma kolaylığı sağlamak, yazıdan ve yerden tasarruf etmek gâyesiyle kelime veya cümleler yerine kullanılan harfler veya kısa yazılışlar. Çok eski çağlara giden kısaltmalar, günümüze mâdenî paralardan ve yazılardan gelmiştir.

Papirus ve parşömenin gelişmesiyle, yazı da ilerlemiş ve kısaltmalar elde kopya edilmede zamandan tasarruf için kullanılmıştır. Günümüzde bilim, teknoloji ve iş hayatının gelişmesi çok farklı kısaltmaların doğmasına yol açmıştır. Fizik ve matematik gibi bâzı alanlarda haflerden farklı olarak çeşitli semboller kısaltmalar için kullanılmıştır.

Önemli bâzı kısaltmalar ve mânâları:

A. Alay (Askerî terim), Angstrom

AA Anadolu Ajansı

AAL American Air Lines (Amerikan Hava Yolları)

ABD Amerika Birleşik Devletleri (USA)

AGİK Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı

Adr. Adres

Alb. Albay

AMAT American Mission for Aid to Turkey (Amerika'dan Türkiye'ye Yardım Kurulu)Amp. Amper

ANAP Anavatan Partisi

a.s. Aleyhisselâm (Allah'ın selâmı onun üzerine olsun)Ank. Ankara

AP Adalet Partisi, Associated Press (Amerikan Haberler Ajansı)Apt. Apartman

Ar.Gör. AraştırmaGörevlisi

As. Asker, askerî, askerlik (Askerî terim) AsistanAstsb. Astsubay

AŞ,A.Ş. Anonim Şirketi

Atğm. Asteğmen

Atm. Atmosfer

Ankara Üniversitesi

BAC, B. A.C. Birleşik Arap Cumhuriyeti

BBC, B. B.C. British Broadcasting Coorparation (İngiliz Radyosu)Bçvş. Başçavuş

BEA British European Airways (İngiliz Avrupa Hova Yolları)BJK, B.J.K. Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Bkz. (bkz.) Bakınız

Bl. Bölük (Askerî terim)

BI.K., Bl.K.lığı Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı (Askerî terim)Bn. Bayan

Bnb. Binbaşı

Bşk. Bşk.lık Başkan, Başkanlık

Bş. Öğ. Başöğretmen

Bştbp. Baştabip

Bul. Bulvar

Boğaziçi Üniversitesi

Cad. Caddesi

C.C. Celle Celâlühü (Uludur, Yücedir.)

CHP, C.H.P. Cumhuriyet Halk Partisi

CIA, C.I. A. Central Intelligance Agency (ABD Merkezî Haberalma Teşkilâtı)C.G.S. Santimetre, gram, saniye birim sistemi

CIF, c.i.f. Mâliyet, sigorta, navlun (Cost. in surarance, freight)cm. Santimetre

Cmh. Bşk. Cumhurbaşkanı

ÇEK, Ç. E.K. Çocuk Esirgeme Kurumu

Çev. Çeviri, çeviren

ÇNAEM Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim MerkeziÇvş. Çavuş

d. Dakika

DDT Dichlor-Diphenyl-Trichlor-aethan (Pire, sinek vb. yok etme ilâcı)DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Dipl. Diploma, Diplomalı

DM Deutsche Mark (Alman Markı)

DMO Devlet Malzeme Ofisi

DNA Deoksiribo Nükleik Asit

Doç. Doçent

DPT Devlet Planlama Teşkilâtı

Dr. Doktor

DSİ Devlet Su İşleri

DTCF, D.T.C.F. Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiDz. Ataş. Deniz Ataşesi

Dz. HO Deniz Harp Okulu

Dz. K. Deniz Komutanı

Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri

E East, Est (Doğu)

EBK Et ve Balık Kurumu

Ecz. Eczane

Ed. F. Edebiyat Fakültesi

Ef. Efendi, Efrat (As.)

EFTA European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Ortaklığı)EGO, E.G.O. Elektrik Gaz Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)EKG Elektrokardiyografi

EOKA Ethnike Organosis Kypriotikes Apelentberoseos (Kıbrıs'ta Rum Çete Örgütü)ESHOT Elektrik Su Havagazı Otobüs Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)FAO Food and Agriculture Organization (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) (Roma'da)

FB., F. B. Fenerbahçe Spor Kulübü

FBI Federal Bureau of Investigation (Amerikan Millî Emniyeti)FIFA Federation Internationale de Football Association (Milletlerarası Futbol Federasyonu)FIS Federation Internationale de Ski: (Milletlerarası Kayakçılar Federasyonu)FKB Fizik, Kimya, Biyoloji

FOA Froeign Operations Administration (Amerika'nın yabancı devletlere yardım fonu)Gal. Galon

Gmr. Gümrük

Gn. Kur. Genel Kurmay

Gön. Gönderen

g. Gram

Gram. Gramer Dilbilgisi

GS., G.S. Galatasaray Spor Kulübü

H. Hidrojen, Hicrî

HO, H.O. Harp Okulu

HP Beygirgücü

Hrk. Bşk., Bşk.lığı Harekât Başkanı, BaşkanlığıHrp. T. D. Bşk., Bşk.lığı Harp Tarihi Dairesi Başkanı, BaşkanlığıHst. Hastâne

Hst. Bş. Hek. Hastane Başhekimi, BaşhekimliğiHv. Hava

Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri

Hz. Hazret veya hazretleri

ICAO International Civil Avation Organization (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı)

IMCO Inter-Governmental Maritime Consultavive Organization

(Milletlerarası Denizcilik Danışma Teşkilâtı)

IMF International Monetary Fund (Milletlerarası Para Fonu)INS International News Service (Milletlerarası Haber Servisi)IRO International Refugee Organization (Milletlerarası Mülteci Teşkilâtı)İHA İhlas Haber Ajansı

İÜ İstanbul Üniversitesi

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi

İmp. İmparator

Kd. Kıdemli

kg. Kilogram

Khz. Kilohertz

KİT Kamu İktisâdî Teşekkülleri

KKK Kara Kuvvetleri Komutanı

K. Kuv. Kara Kuvvetleri

Kl. Kilolitre

KLM Koniklijke Luchtvaart Maatschappij (Hollanda Kraliyet Hava Yolları)km. Kilometre

Koll.Şti. Kollektif Şirketi

Kom. Komisyon

Kom.Şti. Komandit Şirket

Kor. Kolordu

Kora. Koramiral

Korg. Korgeneral

krş Kuruş, Karşılaştırınız

KS, K.S. Kuddise Sirruh

Kur. Kurmay

Kur. Bşk. Kurmay Başkanı

Log. Logaritma

lt. Litre

Ltd. Limited

Ltd. Şti. Limited Şirketi

Lv. Levazım

Lv. Sa. Al. Kom. Levazım Satım Alma KomisyonuM., MÖ, M.Ö. Mîlât, Mîlâdî, Mîlâttan önce

m., m Metre

mad. Madde

Md. Müdür

M. E. B. Milli Eğitim Bakanlığı

mg. Miligram

MİT Millî İstihbarat Teşkilâtı

mm., Milimetre

MHP Milliyetçi Hareket Partisi

MSP Millî Selamet Partisi

Mrşl. Mareşal

MS, M.S. Milattan Sonra

MTA Mâden Tetkik Arama (Enstitüsü)

MTTB Millî Türk Talebe Birliği

Mu. Muhabere

Müh. Mühendis

Mv. Hast. Mevkî Hastanesi

N North (Kuzey)

NASA National Aeroautics And Space Administialion (ABD Millî Havacılık ve Feza Dâiresi)

NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı)No. Numara

O.W. Ouest West: Batı

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Onb. Onbaşı

Opr. Operatör

Or. Oramiral

Ora. Oramiral

Ord. Ordinaryüs

Ord. Prof. Ordinaryüs Profesör

Org. Orgeneral

Ort. Ortaklık

Oto. Otomobil

Öğ. Öğretmen

Öğr. Öğrenci

ölm. Ölüm, Ölümü

Ör. Örnek

P. Polis

PK, P.K. Posta Kutusu

Prof. Profesör

Pş. Paşa

PTT Posta Telgraf Telefon (İdaresi)

Rd. Radar

RNA Ribo Nükleik Asit

r. Yarıçap

r.anh, r.anha Radıyallahü anh, anha (Allah ondan razı olsun)r.aleyh Rahmetullahi aleyh (Allahü teâlânın rahmeti onun üzerine olsun)S South (Güney)

s. Sayfa

sa. Saat

SABENA Société Anonyme Belge D'Expolitation da la Navigation Aérienne (Belçika Hava Yolları)s.a.v Sallallahü aleyhi ve sellem (Ona hayır dualar olsun)Sb. Subay

Sin. Sinüs

SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

SEATO Sout East Asia Treaty Organization (Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilâtı)sm., cm. Santimetre

s. Saniye

Sok. Sokak

SOS, S.S.S. Save Our Souls (Denizde milletlerarası acele yardım isteme imdat işareti)Şb. Şube

Şrt. Şirket

TAO Türk Anonim Ortaklığı

TASS Telgrafneo Agenstsvo Soveteskovo Soyuza (Rus Haber Ajansı)TAŞ, T. A.Ş. Ticaret Anonim Şirketi

Tb. Tabur

Tbp. Tabip

TBMM, T. B.M.M. Türkiye Büyük Millet MeclisiTC Türkiye Cumhuriyeti

TCDD, T.C. D. D. Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarıTCK Türk Ceza Kânunu

Tel. Telefon

Telg. Telgraf

TGRT Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu

Tğm. Teğmen

THA Türk Haberler Ajansı

THK Türk Hava Kurumu, Türk Hukuk Kurumu

THY Türk Hava Yolları

TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri

TL Türk Lirası

TMMOB Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları BirliğiTMO Toprak Mahsülleri Ofisi

TNT Trinitrotoluen (Dinamit)

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Tug. Tugay

Tuğg. Tuğgeneral

Tümg. Tümgeneral

TV Televizyon

UFO Unidentified Flying Obsect (Bilinmeyen Uçan Cisim)UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultüral Organization

(Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilâtı)UNİCEF United Nations International Children's Emergency Fund

(Birleşmiş Milletler MilletlerarasıÇocuklara Acil Yardım Fonu)UP United Press (Associations) (Amerikan Haberler Ajansı)UPU Universal Postal Union, Union Postale Universelle (Milletlerarası Posta Birliği)USA United States of America (Amerika Birleşik Devletleri)Uzm. Uzman

Üçvş. Üsçavuş

Ütğm. Üsteğmen

V Volt

vb. ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları

vd. Ve devamı

Vet. Veteriner

vs. ve saire

W West (batı), Watt

WB World Bank (Dünya Bankası)

WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Birliği)WHO Word Meteorological Organization (DünyaMeteoroloji Birliği)Yd. Yedek

Yd. Sb. Yedek Subay

Y. Müh. Yüksek Mühendis

Yb. Yarbay

yy. Yüzyıl

Yzb. Yüzbaşı

Yrd. Doç. Yardımcı Doçent


Konular