Rehber | Kategoriler | Konular

U

Türk alfabesinin 25. harfi ve Türkçe de bu harfin işâret ettiği ses. Türk alfabesinde U; kalın, dar ve yuvarlak bir ünlüdür.

U, Türkçedeki asıl seslerden biridir ve ana Türkçeden beri kullanılmıştır. Türkçe kelimelerin her hecesinde yer alabilir: Kuş, kum, tuzak, duman, kurum, uyku, uzak, odun, boyunduruk vb. Arap alfabesine dayalıOsmanlı yazı sisteminde ?u?ünlüsü kelime başında ?elif? ve ?vav? harfleriyle, kelime içinde yalnız ?vav? harfi veya ?ötre? ile veya her ikisiyle gösterilirdi. Kelime sonunda ?u? ünlüsü ?ye? harfiyle belirtilirdi.


Konular