Rehber | Kategoriler | Konular

BAHREYN

DEVLETİN ADIBahreyn Devleti

BAŞŞEHRİManama

NÜFUSU516.000

YÜZÖLÇÜMÜ661 km 2

RESMİ DİLİArapça

DİNİİslam

PARA BİRİMİBahreyn Dinarı

Basra Körfezindeki adalar topluluğunda kurulan küçük bir körfez devleti. Suudi Arabistan'ın 21 km doğusunda yer alır.

Tarihi

Bahreyn Adaları, tarih boyunca ticari ve stratejik öneme sahib olmuştur. 1520'den 1602 yılına kadar Portekizlilerin işgalinde, 1602 yılından 1783 yılına kadar Safevilerin kontrolü altında kaldı. 1783 yılında, şu anda iş başında bulunan halife ailesi idareyi ele geçirdi. On dokuzuncu yüzyılda İran, Mısır ve devlet kurmak için çalışan Suudiler ele geçirmeye çalışmışlarsa da, İngilizler daha atik davranarak Halife ailesi ile 1820'de bir dostluk anlaşması imzaladılar. Bu vesile ile bölgenin zengin kaynaklarına göz diken İngiltere burayı sömürge haline getirdi ve uzun seneler tabii kaynaklarından istifade etti. Aynı zamanda da köle ticareti yaptı. Uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kaldı. Nihayet 1972 yılında Katar'la beraber bağımsızlığını ilan etti. 1973 yılında anayasası yürürlüğe kondu. 1991'de çıkan Körfez Savaşı sırasında müttefiklerin safında yer aldı.

Fiziki Yapı

Bahreyn 3 büyük adadan meydana gelir. En büyük adası Bahreyn Adası olup, 48 km uzunluğunda ve 19,3 km genişliğindedir. Başşehri Manama, bu ada üzerinde yer alır. Diğer büyük adaları Muharrak ve Sitra'dır. Kıyıları nakliyat ve gemilerin yaklaşması için elverişlidir. Adalar genel olarak denizden fazla yüksek değildir. En yüksek yeri 137 m ile Bahreyn Adasındaki bir tepedir.

İklim

Bahreyn Adalarında iklim, yazları sıcak ve nemli, kışları serin ve yağışlıdır. Yazın aylık sıcaklık ortalaması 29oC'nin üstündedir. Senelik yağış ortalaması 76 milimetredir. Adada çok az vahşi hayvan vardır. Bunlar arasında ceylan, yabani tavşan, kertenkele vb. sayılabilir. Kışın buraya göç eden pek az sayıda kuş türleri vardır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfus genellikle Bedevilerden teşekkül eder. Hindistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Avrupa ve Amerika'dan gelen çeşitli insanlar da vardır. Bunlar 140.000 civarındadır. Nüfus hızla artmaktadır. 516.000 nüfusu olup, yöneticiler dahil halkın yarısı sünnidir. Diğer yarısının çoğu şiidir. Geri kalanlar da çeşitli dinlere mensuptur. Resmi dili Arapçadır. Okur-yazar oranı % 75,1'dir. Diğer İslam ülkelerine olduğu gibi, burada da İngilizler, yıllarca halkın inanç ve kültürünü bozmak için uğraşmışlar, bozuk fikirleri aralarına sokmuşlardır. Bu devletin de yıllarca geri kalmasına sebeb olmuşlardır.

Siyasi Hayat

Bahreyn bir nevi sultanlık şeklinde olan şeyhlikle idare edilir. Üst idari kademelerde halife ailesinden biri bulunur. Mahalli idarelerdeki meclis üyelerinin yarısını şeyh ailesi tayin eder, yarısı da seçimle gelir. Şeyhlik babadan oğula geçer.

Ekonomi

Bahreyn bir petrol ülkesidir. 1920'li yıllardan itibaren petrol kuyuları yabancı şirketler tarafından işletilmeye başlamıştı. Uzun zaman yabancı şirketler tarafından çalıştırılan petrolün büyük hissesi, ancak 1975 yılında Bahreyn'in eline geçti. Sitra'da modern bir petrol rafinerisi vardır. Senede 25 milyon varil ham petrol üretilir ve 11 milyon tonunu işler. Devlet gelirlerinin % 80'ini petrol teşkil eder.

Bahreyn'de petrolden önce inci çıkarımı başta gelirdi. Kalitesi çok yüksekti. Organizasyon eksikliği ve dış pazarlara açılamama sebepleriyle inci üretimi İkinci Dünya Savaşından sonra düşmüştür. Gemicilik, gemi yapımı ve mobilyacılık ileri gitmiştir. Bahreyn'in üçte ikisinde tatlı su yoktur. Geri kalan kısmı da kumlu ve kireçli topraklarla kaplı olup, çok az kısmı ziraate elverişlidir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir, 6360 dolardır.


Konular