Rehber | Kategoriler | Konular

BAHAMA MiLLETLER TOPLULUğU

DEVLETİN ADIBahama Milletler Topluluğu

BAŞŞEHRİNassau

NÜFUSU261.000 (l991)

YÜZÖLÇÜMÜ13.935 km2

RESMİ DİLİİngilizce

DİNİBaptist, Anglikan ve Katolik

Atlas Okyanusunda, Amerika kıtasının Florida Yarımadasının 80 km güneydoğu istikametinde, Küba'nın 1000 km kuzeyinde yer alan 700'den ziyade ada ve küçük adacıklardan ve 2000 civarında mercan kayalıklardan müteşekkil adalar topluluğu. Toplam yüzölçümü 13.935 kilometrekareyi bulan bu adacıkların ancak 30'u insanların yerleşmesine müsaittir.

Tarihi

Bahama Adalarının bilinen en eski tarihi Kristof Coloumb'a dayanmaktadır. Amerika kıtasını keşfi sırasında Kristof Coloumb'un karaya ilk çıktığı yer kendisinin San Salvador adını verdiği, şimdiki ismi Watling olan adadır. Yerli halk, değişik bir kıtadan gelen Coloumb'a, yakın alaka gösterip yardım ettiler. Avrupa memleketlerinin bilhassa İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz gibi denizci ülkelerin sömürgecilik zihniyeti Bahama Adalarına felaket getirdi. Yeni Dünyaya yerleşmeye başlayan sömürgeciler, her yerde yaptıkları gibi burada da yerli halkı esir edip, çeşitli yerlerde çalıştırmak için adalardan çıkardılar. 1508 yılından sonra İspanyollar, 40 bin yerlinin tamamını Haiti ve Dominik'teki madenlerde esir olarak çalıştırmaya götürdüler. 1630 yıllarından sonra İngilizlerin hakimiyeti altına giren Bahama Adaları, uzun yıllar korsanların ve kanun kaçaklarının barınağı halindeydi. Adalar yüzyıllarca İngilizlerin esareti altında kaldıktan sonra nihayet 10 Haziran 1967'de zencilerin hükumet kurması ile yarı bağımsız hale geldi. 1973 senesinde tam olarak bağımsızlığını ilan eden Bahama adaları, yine de İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesidir.

Fiziki Yapı

Umumi görünüş itibariyle düz bir yapıya sahip olan Bahama Adalarının ortalama yüksekliği 45 metredir. En yüksek yeri 120 m yüksekliğe sahib olan Cat Island (Kedi Adası)daki Advernia'dır. Adalar topluluğundaki en büyük olanı Andros Adasıdır ki, yüzölçümü 3760 kilometrekaredir. Adaların jeolojik teşekkülü mercan kayalıkları şeklindedir. Topluluğun önemli adaları; başşehri Nassau'nun da bulunduğu New Providence, Büyük Abaco, Büyük Bahama, Küçük Abaco, Eleuthera, Biminiler, Watling ve Mayaguana'dır.

Akarsuları çok azdır. Devamlı akan en önemli nehri Andros Adasındadır. En büyük gölü de İngua Adası üzerinde bulunur. Toprağı kırmızı renkli olup, adaları çevreleyen denizler sığ ve sahiller yumuşak, kumlu tabii plajlardır.

İklim

Yengeç dönencesinde bulunan adalar topluluğunda yarı tropik bir iklim hüküm sürer. Atlas Okyanusundaki gulf stream sıcak su akıntısı iklime tesir etmektedir. Senelik sıcaklık ortalaması 24 oC olup, kışın ortalama 20 oC, yazın ise 30 oC civarındadır. Yağışlar daima yağmur şeklinde olup, ilkbahar ve sonbahar, yağmurların en bol olduğu mevsimlerdir.Yıllık yağış miktarı 1200 mm kadardır.

Tabii Kaynakları

Bahama Adaları tabii kaynaklar bakımından zengin değildir. Bitki örtüsü bakımından iklimi sebebiyle yeteri derecede zenginliğe sahiptir. Yaklaşık 200 civarında olan kuş türünden başka yabani hayvanlara rastlanmaz. Az bir miktarda petrol çıkmakta olup, başka tabii kaynakları bulunmamaktadır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfusunun % 85'ini zenciler, % 15'ini ise beyazlar teşkil eder.Yerli halk esir edilip götürüldüğü için halkın tamamı sonradan gelip yerleşmiştir. 14 yaşına kadar eğitim ve öğretim mecburidir. Bu sebepten okuma yazma oranı % 95 gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır.Halkın büyük bir kısmı tarım için sınırlı olan arazilerde çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşmaktadır.Turizmin gelişmesiyle bu alandaki çalışanların sayısı da gittikçe artmaktadır. Ortaçağlardan beri İngiltere'nin hakimiyeti altında kaldığı için, halk üzerinde İngiliz kültürü hakimdir. Konuşulan lisan da İngilizcedir. Nüfusu en kalabalık ada, başşehrinin bulunduğu New Providence'dir.

Siyasi Hayat

1973'te bağımsızlığına kavuşan ve İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı olan Bahama Adalarında yönetim sistemi parlamenter sistemdir. Adalar 38 kişilik meclis ve 16 kişilik senato tarafından idare edilir. Parlamentoda çoğunluğu sağlayan siyasi partinin başkanı başbakan olur.

Ekonomi

Ekonomisi esas itibariyle turizme dayanır. ABD'nin buraya yatırım yapması, bunun için Bahama'nın vergi indirimi vs. gibi kolaylıklarda bulunması, turizm endüstrisinin gelişmesine sebeb olmuştur.Turizm için gerekli bütün tesislerin olması nüfusun iki katı kadar turistin her sene ülkeye gelmesini sağlamaktadır. Milli gelirin % 70'i tek başına turizmden karşılanır. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık ülke ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Ekonomisi beyaz nüfusun elindedir. Sanayi olarak petrol kuyuları, dokuma, kağıt, ilaç fabrikaları vardır. Ticaret ve endüstrinin en yoğun olduğu bölge, başşehri Nassau ve bulunduğu adadır.


Konular