Rehber | Kategoriler | Konular

DOMiNYON

Alm. Dominion (n), Fr. Dominion (m), İng. Dominion. İngiliz Milletler Topluluğuna (Commonwealth) üye olan bağımsız ülkelere verilen isim.

Başlangıçta dominyon ismi, İngiliz hâkimiyetini tanıyan bütün ülkelere verilmekteydi. İngiliz monarşisinde hükümdârın, ?deniz aşırı Britanya dominyonları kralı ve kraliçesi? diye adlandırılması, bunu göstermektedir. İngiltere'ye bağlı bir kısım sömürgelere zamanla, iç işlerinde bağımsızlık tanınmış, 12 Aralık 1931'deki antlaşmayla Kanada, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın İngiltere'ye bağımlılıkları tamâmıyla teorik kalmıştır. Dominyonların sistemi İkinci Dünyâ Savaşı sonrasına kadar sürmüştür. Bundan sonra birçok sömürgeler bağımsızlığına kavuşunca, bütün bu eski sömürgeler bâzı ekonomik antlaşmalarla birbirine bağlı şekilde ?Commonwealth? adı altında bir devletler topluluğu içinde birleştirilmiştir. Bu ülkeler siyâsî yönden bağımsız olmakla berâber, ekonomik yönden İngiltere'ye sıkı bağlarla bağlıdır.


Konular