Rehber | Kategoriler | Konular

ADEN KöRFEZi

Birleşik Yemen Cumhuriyetinin liman şehri olan Aden'in üzerinde bulunduğu körfez. Aden Körfezi, ticari, askeri ve strateji bakımından çok önemlidir.

Aden Körfezi, Roma, Eski Yunan, Pers ve nihayet İslam devletinin hakimiyetine girmiştir. Bir ara Portekizliler, bir süre Osmanlı Devleti Aden'e hakim olmuşlar, 1839 yılında İngilizler ele geçirmişlerdir.

İngilizler, Aden'i, Yemen'e 1968'de vermişler ve Yemen iç savaş ile Kuzey ve Güney olarak bölününce de Aden'e Güney Yemen sahib olmuştur. Güney Yemen'de komünist rejim kurulması ile Ruslar Aden'e yerleşmişler ve körfezde çok sayıda asker ve silaha sahib olmuşlardır.

Güney Yemen'de sosyalistlerin birbirleriyle 1986'da çatışmaya başlamaları üzerine, bir çok halk Kuzey Yemen'e sığındı. Sovyetler'deki gelişme ve değişmeler Güney Yemen'e de sirayet etti. 22 Mayıs 1990 Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesi üzerine Aden Körfezi, Birleşik Yemen Cumhuriyeti'nin kontrolü altına girdi.


Konular