Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 10. yilinda
IHYA ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
REHBER ANSIKLOPEDISI
SPONSORLU BAGLANTILAR
Secme Konular
· Arabi Aylar
· HANEFi MEZHEBi
· PRATiK BiLGiLER
· HENDEK SAVAşI (Ahzâb Gazâsı)
· KADiSiYE SAVAşI
· ENDüLüS EMEVi DEVLETi
· pH öLçEği (pH Cetveli)
· YERMüK SAVAşI
· KENDiR-KENEViR (Cannabis sativa)
· MUSUL MESELESi

Burayada Bak
· YILDIZ PARKI
· ZAMAN AşIMI (Bkz. Mürur-ı Zaman)
· ANJiN
· ANTiJEN (Bkz. Antikor)
· çULHAKUşU (Bkz. Baştankara)
· ETiLEN
· GESTAPO
· iYON BAğI (Bkz. Kimyâsal Bağlar)
· KATILAşMA (Bkz. Donma)
· MARKi
· NüKLEER SiLAHLAR
· PERSEPOLiS
· SüLFiT işLEMi (Bkz. Kâğıt)
· TURşU
· TüCCAR (Bkz. Tâcir)

Son Okunanlar
· TEKKE
· öZGüL AğIRLIK
· ERiME
· DaVuD-i Tai
· MAYMUNCUK
· AHMED VEFiK PAşA
· iCTiHaD
· NEPTüNYUM
· UNDERWRITING
· DNA

Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

TEKKE

İslâm ahlâkının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği yer. Dînî eğitim ve öğretimin yapıldığı müesseselerden biri. Tekke, Farçsa bir kelime olan “tekye”den dilimize “tekke” olarak geçmiştir. Lügâtta “dayanılacak yer” anlamına gelmektedir. Çoğulu “tekâyâ”dır. Tekkelere “zâviye, dergâh, hankâh ve âsitâne” de denilirdi.

İslâmiyetin öğretilmesinde medreseler gibi tekkelerin de önemli hizmetleri olmuştur. Tekkeler, Müslümanlar tarafından tevhid inancını, Allahü teâlânın birliğine inanmayı bütün insanlığa yaymak ve gönüllere yerleştirmek için vakıf esaslarına uyularak kurulmuş sosyal vasıflı dînî eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Tekke en önce, Ebû Hâşim Sofî için, Suriye’de Remle şehrinde yapılmıştır.

Medreselerde, İslâmiyetin îmân bilgilerini, emir ve yasaklarını öğreten derslerden kelâm, fıkıh, hadîs, tefsir vs. gibi dînî ilimlerle birlikte fen bilgilerinden matematik, geometri, tıp, astronomi vs. okutulurken, aynı devirde tekkelerde de her Müslümana lâzım olan ahlâk bilgileri okutuluyor ve yaşatılıyordu. Buraya devam eden genç, orta yaşlı, yaşlı her zümreden insan emir ve yasakları, İslâm ahlâkını öğrenerek güzel ahlâk sâhibi ve herkes tarafından sevilen, topluma faydalı bir şahıs olarak yetişiyordu.

Tekke ve Medreseler târih boyunca hep tevhid inancını savunmak üzere teşkilatlanmışlardır. Medreseler, sistemli bir tâlim ve terbiye proğramıyla genç nesilleri İslâmî ve dünyevî ilimlerle donatıp, mukaddes İslâm dîninin hizmetine verirken, tekkeler, genç, yaşlı, okumuş, okumamış bütün halk kitlelerini öbek öbek, bir aşk ve gönül ordusu biçiminde teşkilâtlandırıyordu. Bu sebeple Medrese ve Tekkeler, kitleleri kucaklayan, saran iki kol gibidir.

Tekkelerden yetişenlerden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, Erzurumlu İsmâil Hakkı gibi sayısız büyük velîler, yaşadıkları asırlara, eserleri ve yaşayışlarıyla mühür vurmuşlardır. Bu büyükler, insanlık târihinin şeref levhalarıdır.

Tekkeler, genellikle şehir, kasaba ve köylere kurulmakla berâber bâzan, sosyal hizmetleri görmek için, büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda, kırlık alanlarda, bâzan da, cihad etmek ve düşmanı gözetlemek için hudut boylarında kurulurdu.

Issız yol boylarındaki kırlık alanlara kurulan tekkelerde, kış veya yaz yorgun kervancılar misâfir edilir, bunlara yeme, içme, yatma, hayvanlarının bakımı dâhil, sosyal hizmetler verilir, karşılığında para da alınmazdı.

Hudut boylarındaki tekkelere gelince; bunlar, stratejik ehemmiyeti olan mevkilerde kurulurdu. Bu tekkelerde bilhassa cihad için gelen gönüllüler ordusundan Alp erenler, gâziler, akıncılar ve hudut bekçileri bulunurdu. Bunlar, sulh zamânında herhangi bir düşman hücumu karşısında müdâfaasız durumda kalan civar halkını, Müslüman köylerini korurlardı. Sefer durumundaysa, akıncı yiğitler, hududu aşarak düşman memleketine dalar, onlara korku salarak ve mallarını ganîmet alarak düşmanı sindirir ve Müslüman ordusunun zâyiât vermeden ilerlemesini sağlarlardı. Evranos Bey, Malkoçoğlu, Hüsrev Bey, Kara Şahin gibi Osmanlıların meşhur akıncılarının birçoğu tekkelerde yetişmiş eşsiz kahramanlardı. Hudut boyu tekkeleri ayrıca komşu devletin şahıslarına Müslümanlığı tanıtmakla ve oralarda İslâmiyeti yaymakla da görevliydiler. Tekkelerin bu bakımdan da hizmetleri çok olmuştur.

Tekkeler bu hizmetlerin yanında çeşitli dert ve sıkıntılarını, gönül yorgunluklarını dindirmek için, Müslümanların bir araya gelip dertleşmelerini, birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamış, böylece ferdin toplum hayâtına kazandırılmasında mühim bir rol oynamıştır. Bir çeşit ruh sağlığı, ahlâk okulu olmuştur.

Ayrıca tekkeler, boş zamanları değerlendirmede de faydalı olmuşlardır. Tekke edebiyatının gelişmesiyle edebiyat dünyâsı da, mânen zenginleşme imkânı bulmuştur. Burada yetişen şâirler, ilâhî aşkın verdiği haz ve zevki, kasîde, nât gibi şiir türleriyle dile getirmişlerdir. Böylece edebî sahadaki zenginliğin artması sağlanmıştır. Bu edebiyata âit birçok eser, dîvânlar hâlinde toplanmıştır.

Ne yazık ki, son devirlerde tekkeler, sahte şeyhlerin ve ehliyetsiz kimselerin ellerine geçmiş, aslî görevini yapamaz hâle gelmişlerdir. Cumhûriyetin îlânından sonra kapatılmışlardır.

Tekke edebiyatına âit bir şiir:

Gönül hûn oldu şevkinden, boyandım yâ Resûlallah

Nasıl bilmem, bu nîrâna dayandım yâ Resûlallah

Ezel bezminde bir dinmez figandım yâ Resûlallah

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen

Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rûnümâsın sen

Habîb-i kibriyâsın sen, Muhammed Mustafâ’sın sen

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilâhî nûrun olmazsa

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa

Fırâk ağlar, visâl ağlar, ezel mesrûrun olmazsa

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Erir canlar o gülbûy-i revanbahşın hevâsından

Güneş titrer, yanar didârının, bak, ihtirâsından

Perişan bir niyâz inler hayâtın müntehâsından

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Susuz kalsam yanan çöllerde, can versem elem duymam

Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam

Alev yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Ne devlettir yumup aşkınla göz, râhında can vermek

Nasib olmaz mı Sultanım Haremgâhında can vermek

Sönerken gözlerim âsân olur âhında can vermek

Cemâlinle ferehnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Boyun büktüm, perişânım, bu derdin sende tedbîri

Lebim kavruldu ateşten döner pâyinde tezkîri

Ne dem gönlün murad eylerse taltif eyle Kıtmîri

Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!


Son takip: 03.04.2020 - 10:36
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tüm Konular A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z


· NEMRUD DAğI · GRAMOFON · SELMaN-I FaRiSi · HONDURAS · GöK · LORDLAR KAMARASI · KUTLUK DEVLETi · BURç (Viscum album) · SAKARiTLER · TUğRUL BEY · KAMçILILAR (Flagellata) · PLUTONYUM BOMBASI · GAYRi SaFi MiLLi HaSILA (GSMH) · iSLaM EKONOMiSi (Bkz. iktdisâdî Sistemler) · KOCAYEMiş (Arbutus unedo) · UçAN BALIK (Exocoetus rondeleti veya Cephalacanthus volitans) · SUMAK (Rhus coriaria) · AğLAMA DUVARI · KUşLAR (Aves) · DOMUZTURBU (Cyclamen) · YAVUZ SULTAN SELiM HAN · FiLO · GüRGaNiYE DEVLETi (Bkz. Bâbür imparatorluğu) · FITNAT HANIM · ATOM · CiHANşAH (Mirza Muzafferüddîn) · KaDIZaDE · NUSRETiYE CaMii · AHMED HASiB EFENDi · DERViş PAşA · SALK, Dr. Jonas · FiZiK TEDaVi · BiBER (Capsicum annuum) · YEMiş (Bkz. incir Ağacı) · NöTRON · HiCRi TaRiHLERi MiLaDi TaRiHLERE çEViRME (Bkz.Arabî Aylar) · GALVANiZLEMEK · KAVALALI MEHMED ALi PAşA · YAHYa EFENDi (Beşiktaşlı) · RESiF · GEDiK AHMED PAşA · TaC-üL-aRiFiN (Ebü’l-Vefâ) · TiRMiZi · AMUR NEHRi · ASKERi MüZE · NişASTA (Amylum) · HEiSENBERG, Werner Karl · LiZOL (Bkz. Krezol) · MUHAMMED öMER · çORUH NEHRi · Minare
· GERiATRi · HAYaLi iHRaCaT · HAYaTiZaDELER · KEFAL (Mugil chelo) · ENFiYE · iLiK (Kemik iliği) · ASABiYE (Bkz. Sinir Hastalıkları) · LiMiT · SENTEZ (Kimyâ) · MUiNüDDiN SüLEYMaN PERVaNE (Bkz. Pervâneoğulları) · MERSiNGiLLER (Myrtaceae) · MEVLaNa BEHaEDDiN KIşLaKi · ROTARY KULüP (Rotary International) · BUCAş ANTLAşMASI · MUSLiHUDDiN EFENDi (Dimitrofçalı) · MüNiF PAşA · PAMUKTAşI · RNA (Bkz. Nükleik Asitler) · TAşIMACILIK (Bkz. Ulaşım) · SONAR (Bkz. Denizaltı, Seyrüsefer) · BABüSSAADE AğASI (Bkz. Babüssaade) · iMLa · MüDaFAA-i HUKUK CEMiYETi (Bkz. Cemiyetler) · VEDa HUTBESi · VEDiA · ALKiN (Bkz. Hidrokarbon) · PUMA (Felis concolor) · FATiN RüşTü ZORLU · DEMiRCi MEHMED EFE · ANTARKTiKA · MEDENiYET · DANAAYAğI (Arum) · UGANDA · DOğAN (Falco peregrinus) · DüğüNçiçEği (Ranunculus) · KERTENKELE (Lacertus) · çEMBER · EHL-i KiTaB · METEOROLOJi · TEREYAğI
· Ashabi kiram · Bitkiler · Cumhurbaşkanları · Dünya Devletleri · Dünya Dinleri · Dünya Şehirleri · Evliyalar · Hastalıklar · Hayvanlar · Hükümdarlar · Irklar · Kahramanlar · Latin Alfabesi · Meslekler · Osmanlı Padişahları · Osmanlı Savaşları · Peygamberler · Sağlık Bilgileri · Siyasetçiler · Spor Dallari · Tarihteki Devletler · Türkiye Şehirleri · Yazarlar · İslam Alimleri · İslami Mezhepler · Şahıslar · Şairler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber