Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 10. yilinda
IHYA ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
REHBER ANSIKLOPEDISI
SPONSORLU BAGLANTILAR
Secme Konular
· Arabi Aylar
· HANEFi MEZHEBi
· PRATiK BiLGiLER
· HENDEK SAVAşI (Ahzâb Gazâsı)
· KADiSiYE SAVAşI
· ENDüLüS EMEVi DEVLETi
· pH öLçEği (pH Cetveli)
· YERMüK SAVAşI
· KENDiR-KENEViR (Cannabis sativa)
· MUSUL MESELESi

Burayada Bak
· MUHAMMED TAPAR
· ALEM (Bkz. Dünya)
· ASLiYE MAHKEMELERi (Bkz. Mahkemeler)
· HARBAK (Bkz. Bohçaotu)
· iBRaHiM HAN
· MiDHAT ENç
· PULSAR
· AL-iABA (Bkz. Ehl-i Beyt)
· ASMA BiTi (Bkz. Filoksera)
· AşçIBAşI
· BETA IşINLARI (Bkz. Işınlar, Radyoaktivite)
· BöBREK NAKLi (Bkz. Organ Nakli)
· EHL-i KIBLE (Bkz. Bid’at Fırkaları)
· iYON BAğI (Bkz. Kimyâsal Bağlar)
· KATSAYI

Son Okunanlar
· BiD'AT FIRKALARI
· OLASILIK HESaBI (Bkz. ihtimâl Hesabı)
· OLEiK ASiT
· MUHAMMED iKBAL
· KaNuNi SULTAN SüLEYMAN HAN
· ULAşTIRMA BAKANLIğI
· BAHiRA
· BENZALDEHiT
· KINKANATLILAR (Coleoptera)
· FAHREDDiN PAşA (Gâzi, Türkkan)

Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

BİD'AT FIRKALARI

Eshab-ı kiramın, Peygamber efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) bildirdikleri doğru itikad olan Ehl-i sünnet yolundan ayrılanlar. Bid'at fırkalarının aslı dokuzdur: 1) Şia, 2) Mutezile, 3)Havaric (Hariciler), 4) Cehmiyye, 5)Mürcie, 6) Neccariye, 7)Dırariyye, 8) Kilabiyye, 9) Müşebbihe. Bunlar kollarıyla birlikte yetmiş iki kısım oldular.

Asr-ı seadetde Peygamber efendimizin sohbetleri bereketiyle Müslümanların imanları tertemizdi. Eshab-ı kiram (Peygamber efendimizin arkadaşları), herhangi bir konuda müşkülleri (problemleri) olursa, Resulullah'a sorarlar, cevabını öğrenirlerdi. Akaid hususunda (inanılacak şeylerde) aralarında hiç ayrılık yoktu.

Peygamber efendimizin vefatlarından sonra, İslam düşmanları, Müslümanların arasındaki iman birliğini bozmak istedi. Abdullah ibni Sebe' isminde Yemenli bir Yahudi, Müslümanlar arasında ilk fitneyi çıkardı. Hazret-i Osman'ın şehid edilmesine, Cemel ve Sıffin savaşlarının meydana gelmesine sebeb oldu. Resulullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshabını kötülemeye kalkıştı. Böylece bozuk bir çığır açtı. Nihayet, Peygamber efendimizden sonra, halifelik hazret-i Ali'nin hakkıydı, diğer üç halife onun hakkını gasb ettiler, diyerek Eshab-ı kirama dil uzatan kimselerin çıkmasına sebeb oldu. Böyle kimselere "Şia" dendi.

Bilahare, hazret-i Ali, hazret-i Osman'dan sonra halife olunca, Sıffin Muharebesi sonunda, tayin edilen hakemler halifeliği hazret-i Muaviye'ye bırakmıştı. Bir takım kimseler buna karşı çıkıp, hazret-i Ali'den ayrıldı. Onlara "Hariciler" dendi. Bunlar hazret-i Ali, hazret-i Muaviye ve diğer bazı sahabe hakkında uygun olmayan şeyler söylediler. Büyük günah işleyen kafir olur dediler. (Bkz. Hariciler)

Bu arada Emevilerin son zamanlarından itibaren başlayan tercüme faaliyetleri ile Yunan felsefesi de Arapçaya tercüme edilmişti. Bunun neticesinde bir takım kimseler felsefi fikirlerin tesirinde kalıp, inanılacak şeylerde aklı esas aldı. Bunlar, akılla izahı mümkün olmayan müteşabih (manası kapalı) ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri kendi akıllarına göre açıkladılar. Ahiret ile ilgili hallerde bile akla öncelik verip, nakli yani ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri tevil ettiler. Yorumladılar. Mutezile ile Cehmiyye bunların meşhurlarındandır. (Bkz. Mutezile)

Yine, felsefi düşüncelerin tesirinde kalarak, sonraki zamanlarda İslam filozofu diye meydana çıkan kimseler, bozuk fikirler ortaya attılar. Bunun üzerine başta İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh olmak üzere kelam alimleri onlara gerekli cevaplar verdiler. (Bkz. Kelam)

Bir kısım kimseler de, müteşabih ayet-i kerimelere yanlış manalar vererek Allahü tealayı yarattıklarına benzetmişlerdir. Müşebbihe veya mücessime denilen bu kimseler başkalarını sözlerine inandırabilmek için, Selef-i salihinin yolunda olduklarını söyleyerek kendilerine Selefiyye ismini vermişlerdir. Bu cereyanın yedinci asırda temsilcisi, İbn-i Teymiye ile talebesi İbn-i Kayyım'dır (Bkz. İbn-i Teymiyye). Bu cereyan on ikinci hicri asırda, Muhammed bin Abdülvehhab'ın kurduğu Vehhabilik ile devam ettirildi. Daha sonra Cemaleddin Efgani, Muhammed Abduh, talebeleri ve hayranları da bu bozuk yolu devam ettirdiler. (Bkz.Müşebbihe)

Hulasa, bid'at fırkalarının hepsi, hicri 2. asırdan sonra yayılmaya başladı. Mutezile gibi bir kısmının kurucuları daha önce yaşamış ise de kitaplarının yazılıp, toplu olarak ortaya çıkarak yayılmaları Tabiin devrinden sonra olmuştur. Bid'at fırkalarının ortak hususiyeti, nakli (din bilgilerini, bilhassa inanılacak şeyleri) akıllarına hoş gelecek şekilde anlamaları, kısaca; nakli, akla tabi kılmalarıdır. Bu sebeple ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri kendi akıllarına uyarak yanlış anlamışlardır.

Bid'at fırkaları, ehl-i kıbledirler,yani La ilahe illallah sözünü söyleyip, manasına inanırlar. İbadetlerini yaparlar. Fakat, itikatları bozuk olduğu için, ibadetleri kabul olmaz. Dinde adil sayılmazlar. Bu sebeple şahitlikleri kabul edilmez. Küfrü gerektiren bir şey söylemedikçe veya yapmadıkça, onlara kafir (imansız) denmez. Bozuk inanışları yüzünden Cehennem'e girecekler ancak sonsuz kalmayacaklardır.

Peygamber efendimiz, ümmetinin böyle fırkalara ayrılacağını haber vererek; "Beni İsrail (İsrailoğulları) yetmiş bir fırkaya ayrılmıştı. Bunların yetmişi Cehennem'e gidip, ancak bir fırka kurtulmuştur. Nasara (Hıristiyanlar) da, yetmiş iki fırkaya ayrılmıştı. Bir zaman sonra benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılır. Bunlardan yetmiş ikisi Cehennem'e gidip, yalnız bir fırka kurtulur." buyurdu. Eshab-ı kiram bu bir fırkanın kimler olduğunu sorduklarında; "Cehennem'den kurtulan fırka benim ve Eshabımın gittiği yolda gidenlerdir." buyurdu.

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshabının (arkadaşlarının) yolunda gidenlere, Ehl-i sünnet ve'l-cemaat veya kısaca Sünni denir. Bid'at fırkalarının çıktığı devirlerde başta dört hak mezheb imamları olmak üzere diğer büyük alimler Ehl-i sünnet itikadını hem yaymışlar, hem de bozuk kimselere karşı müdafaa etmişlerdir. Bunu yaparken nakli esas almışlar, aklı ona tabi kılmışlar. Daha sonra, İmam-ı A'zam Ebu Hanife'nin talebe zincirinden gelen Ebu Mansur Maturidi ile İmam-ı Şafii'nin talebe zincirinden gelen Ebü'l-Hasan Eş'ari, Ehl-i sünnet itikadını sistemleştirmiş, belli usul ve kaidelere bağlamışlardır. Bu iki zat, Ehl-i sünnetin itikatta imamlarıdır. Ehl-i sünnet Müslümanları günümüze kadar, itikatta bu iki imamdan birine bağlı olarak gelmişlerdir. (Bkz. Ehl-i Sünnet)


Son takip: 21.10.2020 - 01:37
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tüm Konular A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z


· ABANOZ (Diospyros ebenum) · PSiKOLOJi · içEL · MUHAMMED şEYBaNi · DEREOTU (Anethum graveolens) · KEPEK · MANGAN · iZMARiT (Maena vulgaris) · FACTORING · OşiNOGRAFi · DEVLET PLaNLAMA TEşKiLaTI (DPT) · SU MiğFERi (Utricularia vulgaris) · TRABZON · WHO (Bkz. Dünyâ Sağlık Teşkilâtı) · KARINCIK (Ventriculus) · BARYUM · AFGANiSTAN · GRENADA · ROMA · MEHMED HAN-IV · EBü’L-LEYS-i SEMERKANDi · FERiD KaM · TELEM (Bkz. Teleemprimör) · MEST · ETNA · ABERASYON (Işığın Sapması) · NüKLEER ENERJi · HALiL BiNAHMED · MAHPEYKER SULTAN · KULE · iRSiYET · NişANCI · SABATAY SEVi (Bkz. Dönmeler) · şaMaNiLiK (şamanizm) · ACIKARPUZ (Citrullus colocynthis) · BUZ · VANiLiN · MüCEVHER · HiDROJENLENDiRME (Hidrojenasyon) · BEHAEDDiN-i BUHARi (Bkz. şah-ı Nakşibend) · GUGUKKUşU (Cuculus) · ViCDAN HüRRiYETi · CERaHAT · EYaLET · JiPS (Bkz. Alçı) · LUMBAGO · MüMiN (Bkz. Müslüman) · iKONOSKOP · CENTO · üLSER · Minare
· MUHAMMED MAZHAR · LARVA · PERSHING FüZESi · iBN-i HAZM · SEDiR AğACI (Bkz. Katran Ağacı) · çöKELTi · KOCA MUSTAFA PAşA · ENVANTER · KAYALIK DAğLARI · HUDEYBiYE ANTLAşMASI · OKSiDASYON (Bkz. indirgenme ve Yükseltgenme) · ZAPTiYE · CEVaD iSFEHaNi · KOKARCA (Mephitis mephitis) · SIğALA AğACI (Bkz. Amber Ağacı) · HATM-i TEHLiL · iBiK (iBiBiK) KUşU (Bkz. çavuşkuşu) · FiDAN, FiDANLIK · SüVEYş KANALI · GROMiKO, AndreyAndreyeviç · ALAEDDiN ALi çELEBi · Pi · ERGUVAN (Cercis siliquastrum) · BUHAR TüRBiNLERi · HAç · EBu SEHL KuHi · GERGEDAN (Rhinoceros) · YILDIZ SARAYI · iş VE işçi BULMA KURUMU · NEYZEN TEVFiK (Kolaylı) · SIBYAN MEKTEBi (Bkz. Mahalle Mektebi) · ZIRH · KUZUKULAğI (Rumex) · ZiNa · AVRUPA PARA BiRiMi (ECU) · ZATüLCENP · BöBREK NAKLi (Bkz. Organ Nakli) · KIRşEHiR · MONTESQUIEU, Baron de · KUTLUğ KAğAN (iLTERiş KAğAN)
· Ashabi kiram · Bitkiler · Cumhurbaşkanları · Dünya Devletleri · Dünya Dinleri · Dünya Şehirleri · Evliyalar · Hastalıklar · Hayvanlar · Hükümdarlar · Irklar · Kahramanlar · Latin Alfabesi · Meslekler · Osmanlı Padişahları · Osmanlı Savaşları · Peygamberler · Sağlık Bilgileri · Siyasetçiler · Spor Dallari · Tarihteki Devletler · Türkiye Şehirleri · Yazarlar · İslam Alimleri · İslami Mezhepler · Şahıslar · Şairler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber