Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 10. yilinda
IHYA ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
REHBER ANSIKLOPEDISI
SPONSORLU BAGLANTILAR
Secme Konular
· Arabi Aylar
· HANEFi MEZHEBi
· PRATiK BiLGiLER
· HENDEK SAVAşI (Ahzâb Gazâsı)
· KADiSiYE SAVAşI
· pH öLçEği (pH Cetveli)
· ENDüLüS EMEVi DEVLETi
· YERMüK SAVAşI
· MUSUL MESELESi
· KENDiR-KENEViR (Cannabis sativa)

Burayada Bak
· iBRaHiM PAşA (Nevşehirli, Dâmâd)
· KONSüLTASYON
· SEDEFLi DENiZ HELEZONU (Bkz. Nautilus)
· TOPLARDAMAR
· TUNUSLU MAHREZ BiN HALEF
· VOLTA, Count Alessandro
· VURGUN
· YEM
· YüKSELTGENME (Bkz. indirgenme ve Yüseltgenme)
· çiZGi
· DEVETABANI (Bkz. öksürükotu)
· EDEBaLi (üdebâlî)
· EDEBiYaT-I CEDiDE
· FAKS (Bkz. Faksimile)
· FiSYON

Son Okunanlar
· KaTiB çELEBi
· çiM
· SAHAROV, Andrey Dmitriyeviç
· EZaNi SAAT (Bkz. Gurubî Saat)
· SüT
· TAşIMACILIK (Bkz. Ulaşım)
· BiRiNCi DüNYA SAVAşI
· DERViş PAşA
· HAREMEYN
· HANIMELi (Lonicera)

Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

KÂTİB ÇELEBİ

târih, coğrafya, bibliyografya ve biyoğrafya ile meşgul olmuş meşhur âlim.

Asıl adı Mustafa olup, 1608 (H. 1017)de İstanbul’da doğdu. Babasının adı Abdullah’tır. Babası, Osmanlı devlet ve siyâset adamlarının yetiştirildiği Enderûn mektebinde tahsil görerek yetişmiş bir askerdir. Mustafa bin Abdullah, ordu kâtipliğinde bulunduğu için ulemâ ve halk arasında Kâtip Çelebi diye tanındı. Hacca gittiği ve başmuhâsebeci ikinci halîfesi olduğu için Hacı Halîfe ismiyle meşhur oldu. Babası dindâr bir zât olduğu için beş-altı yaşlarında onu ilme teşvik etti. O da İmâm Îsâ Halîfe-i el-Kırîmî’den Kur’ân-ı kerîm ve tecvid dersleri almaya başladı. On dört yaşına kadar çeşitli hocalarından din ve fen ilimleri tahsil etti.

On dört yaşında Anadolu muhâsebesi kalemine kâtip oldu. 1624 yılında babasıyla birlikte Tercan, bir sene sonra da Bağdat Seferine çıktı. Dönüşte babası bir müddet Diyârbakır’da kaldı. 1627-1628’de Erzurum kuşatmasına katıldıktan sonra İstanbul’a geldi ve yaklaşık iki sene, Bağdat Seferine katılana kadar, Kâdızâde’nin derslerine devâm etti. 1630 Bağdat kuşatmasında ordunun defterini tuttu. Seferden sonra tekrar İstanbul’a dönerek Kâdızâde’nin derslerine devâm etti. 1633-1635 Halep Seferinde hacca gitme fırsatı buldu. Dönüşte bir kış Diyârbakır’da kalıp oradaki âlimlerle görüştü. 1635 senesinde Sultan Dördüncü Murâd Han ile Revan Seferine katıldı. On sene kadar çeşitli savaşlarda bulunduktan sonra İstanbul’a döndü ve kendisini tamâmen ilme verdi.

A’rec Mustafa Efendi, Ayasofya dersiâmı Abdullah Efendi ile Süleymâniye dersiâmı Mehmed Efendiden ders aldı ve A’rec Mustafa Efendiyi kendisine üstâd edindi. Bir taraftan kendisi öğrenirken, diğer yandan birçok talebeye ders verdi.

1645’te Girid Seferi münâsebetiyle haritaların nasıl yapıldığını, tedkik etti ve bu konuyla ilgili yazılan eserlerde çizilen haritaları gördü. Bu arada memuriyetten ayrıldı ve üç yıl vazîfe almadı. Bu üç yıl içinde bâzı talebelerine çeşitli konularda dersler verdi. Yine bu zaman içinde âni olarak hastalandığı için tedâvi çârelerini aramak maksadıyla tıp kitapları okudu. Kalbini kötülüklerden temizlemek, mânevî sağlığa kavuşmak için de Esmâ ve Havâs kitaplarını okudu. Din âlimlerine olan aşırı sevgisi sebebiyle devamlı onlarla berâber olmaya çalışırdı. 1648 yılında tekrar memuriyete girdiğinde Şeyhülislâm Abdürrahîm Efendinin en yakın arkadaşlarından oldu ve pekçok eserini bu yıllarda yazdı.

Kâtib Çelebi 1656 senesinde vefât etti. Kabri, Vefâ’dan Unkapanı’ndaki Mahmûdiye (Unkapanı) Köprüsüne inen büyük caddenin sağ kenarındadır.

Kâtip Çelebi çalışkan, iyi huylu, vakarlı, az konuşan, çok yazan biri olarak bilinir. Arabî, Fârisî yanında Lâtinceyi de bilirdi. Osmanlı Devletinde batı ilmiyle en fazla ilgilenen, doğu ilmiyle mukâyesesini ve sentezini yapan ilk Türk ilim adamlarından biridir.

Eserleri:

1) Keşf-üz-Zünûn an Esâmi-il-Kütüb vel-Fünûn: Arabî, çok kıymetli eseridir. On beş bine yakın kitap ve on bine yakın müellifi tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi mâhiyetindedir. Mısır’da, Almanya’da, İstanbul’da basıldı. Lâtinceye de tercüme ve tâb edildi.

2) Cihannümâ: En eski coğrafya kitabımızdır. Haritalarıyla birlikte İbrâhim Müteferrika matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerinde tercüme edilmiştir.

3) Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr: Denizcilik târihi bakımından mühim bir eserdir. Osmanlı Devleti zamânındaki deniz savaşlarından bahseder.

4) Takvîm-üt-Tevârîh: Âdem aleyhisselâmdan 1648 târihine kadar geçen vak’aların kronolojik açıklamasını ihtivâ eder. Arabî ve Fârisî dilde basılmıştır.

5) Fezleket-üt-Tevârîh: Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye hülâsa edilebilecek bir târih kitâbıdır.

6) Fezleke: Fezleket-üt-Tevârih’in devâmı niteliğindedir. 1591’den 1654 târihine kadar vukû bulan olayları anlatır. 1879’da iki cilt olarak basılmıştır.

7) Kânûnnâme, 8) Târîh-i Firengî Tercümesi, 9) Târîh-i Kostantiniyye ve Kayâsire, 10) İrşâd-ül-Hayâfâ ilâ Târîh-ul-Yunân ver-Rûm, 11) Süllem-ül-Vusûl ilâ Tabakât-ilFuhûl, 12) İhlâm-ül-Mukaddes, 13) Tuhfet-ül-Ahfâr fil-Hikem ve’l-Emsâl ve’l-Eş’âr, 14) Dürer-i Müntesira vel Gurer-i Münteşira, 15) Düstûr-ül-Amel fî Islâhil-Hâlâl, 16) Beydâvî Tefsîri Şerhi, 17) Hüsn-ül-Hidâye, 18) Resm-ür-Recm bis-Sim ve’l-Cîm, 19) Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn, 20) Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak.


Son takip: 19.04.2018 - 10:50
Konu ile alakali düsüncelerinizi yaziniz:Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tüm Konular A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z


· CIVA · FaiZ · DENiZ TUTMASI · UMuMi HEYET (Genel Kurul) · EFE · ISI POMPASI · TATLILAR · KATOT · MiMARBAşI · iBN-i NüCEYM MISRi · BiZAM SIçANI (Bkz. Misk Faresi) · VAşAK (Lynx lynx) · ENGiNAR (Cynara scolymus) · EZAN · şişMANLIK · YENi CaMii · DEVLET PLaNLAMA TEşKiLaTI (DPT) · TEMYiZ · TRAJEDi (Bkz. Edebî Türler) · NEKaHAT · iBRaHiM NEHai · FAHREDDiN ACEMi · DURSUN BEY · UZUN MEHMED · FERiDüDDiN-i ATTaR · PiKAN CEViZi (Carya illinoensis) · ZENCEFiLGiLLER (Zingiberaceae) · KONSORSiYUM · GEViş GETiRENLER · SiNAGRiT (Dentex vulgaris) · GENç OSMAN DESTaNI · OğUZ HAN · KESTaNE (Castanea sativa) · KALVEN, Jean · DaNişMENDLiLER · BERMUDA üçGENi · AMBARLI TERMiK SANTRALI · öLüM · SALiSiLAT (Bkz. Salisilik Asit) · PROPANOL · BAHşI (Bakşı) · PENTATLON · JiROSKOP · HAVUZ · AZRAiL · PSiKANALiZ · GaZAN MAHMuD HAN · TEKiR BALIğI (Mullus surmuletus) · SOREKS (Sorex) · iBN-i KEMaL PAşA · Minare
· iBN-i BACCE · OSMAN HAN-II · öKALiPTUS (Eucalyptus) · SERVi-SELVi (Cupressus sempervirens) · TERMOMETRE · KEPEK · ARMUT (Pyrus communis) · ELEKTROKiMYa · KEMOTERAPi · PERiYODiK KaNUN · KONJONKTüR · MiSKiNHaNE · ZiViRCiK (Anagyris foetida) · ONiKi iMaM · KARYALILAR · RüSTEM PAşA (Dâmâd) · EMRULLAH EFENDi · MUHAMMED (Alexander Russel Webb) · KEHLiBAR (Kehribar) · OPERA (Bkz. Edebî Türler) · PULiTZER MüKaFaTI (ARMAğANI) · HAYRiYE TüCCARI (Bkz. Avrupa Tüccarı) · iBRaHiM ALaEDDiN GöVSA · HEYELAN · KALP · çNAEM (Bkz. çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) · PiYaLE PAşA · KALIN BARSAK · YEDiYIL SAVAşLARI · GöK GüRLEMESi · KORSANLIK · KAHVALTI · MARIE, ANTOiNETTE · SEKSTANT · SEDEFLi DENiZ HELEZONU (Bkz. Nautilus) · SaDaBaD · ENTERNASYONAL · KILIçOTU (Hypericum perforatum) · KIPLING, Rudyard · KARABAş OTU (Lavandula stoechas)
· Ashabi kiram · Bitkiler · Cumhurbaşkanları · Dünya Devletleri · Dünya Dinleri · Dünya Şehirleri · Evliyalar · Hastalıklar · Hayvanlar · Hükümdarlar · Irklar · Kahramanlar · Latin Alfabesi · Meslekler · Osmanlı Padişahları · Osmanlı Savaşları · Peygamberler · Sağlık Bilgileri · Siyasetçiler · Spor Dallari · Tarihteki Devletler · Türkiye Şehirleri · Yazarlar · İslam Alimleri · İslami Mezhepler · Şahıslar · Şairler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber